| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Week5

Page history last edited by Malko Neznaikov 14 years, 8 months ago

Учебна година 2009-2010, Зимен семестър

 

Дисциплина "Информатика"

 

Пета учебна седмица

 

 

 

 

Тема, Подтема  PDF-файл
Условни зони в Excel-таблици Прочети
Работа с лента от инструменти Прочети
Инструменти (икони) за форматиране Прочети
Въвеждане на данни, формули и функции, 1 Прочети
Въвеждане на данни, формули и функции, 2 Прочети
Редактиране на данни в Excel Прочети
Ускорена работа с таблици (Templates) Прочети
Трикове за създаване на задание 3 Прочети
Сценарий за създаване на "Студентски бюджет" Прочети

 

 

Какви таблици да разработим?

Да съдържат формули и функции като посочените в примерите

 

 

40 години от създаването на специланост "Информатика"

Днес, 16 Октомври 2009 г., се навършват 40 години от създаването на специланост "Информатика".

През 1969 година във ВИНС "Димитър Благоев" се създава специалност "ОМОИИ"

(организация на машинната обработка на икономическата информация").

За основа на учебните планове и програми се използва документацията на МЕСИ,

Московския икономико-статистически институт.

 

Вашият преподавател Г. Зеленков е възпитаник на МЕСИ!

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.