Meeting


Посещаваайте консултациите на вашите преподаватели

 

Консултации на доц. д-р Стефан Дражев

 

Кабинет 510

 

 

Кабинет 510 се намира на последния етаж, тръгвайки от портиерната,

докато изкачите и последното стъпало по стълбите нагоре......................!

 

 

Консултации на асистентите