| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

BGaroundtheWorld

Page history last edited by Malko Neznaikov 13 years, 8 months ago
Акад. Матей Матеев, ръководител на групата ни в ЦЕРН: Образованието у нас все още е на добро ниво
Българската наука има какво да даде на света, въпреки че не сме в най-добро финансово състояние
.
Визитка
Акад. Матей Матеев е председател на Дружеството на физиците в България

Ръководител е на групата българи, които работят по изграждането и пускането на андронния колайдер в ЦЕРН

Дълги години акад. Матеев се бори България да стане член на авторитетния център за ядрени изследвания в Швейцария - ЦЕРН, който се занимава с изучаване структурата на материята.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.