| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

BGaroundtheWorld

Page history last edited by Malko Neznaikov 14 years, 8 months ago
Акад. Матей Матеев, ръководител на групата ни в ЦЕРН: Образованието у нас все още е на добро ниво
Българската наука има какво да даде на света, въпреки че не сме в най-добро финансово състояние
.
Визитка
Акад. Матей Матеев е председател на Дружеството на физиците в България

Ръководител е на групата българи, които работят по изграждането и пускането на андронния колайдер в ЦЕРН

Дълги години акад. Матеев се бори България да стане член на авторитетния център за ядрени изследвания в Швейцария - ЦЕРН, който се занимава с изучаване структурата на материята.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.