| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

WebPro

Page history last edited by Ste Drazhev 11 years, 2 months ago Saved with comment

Home/Начало

 

 

За студентите от 3ти курс, специалност "Информатика"

 

Дисциплина "Web-Технологии" или какво движи днес света

 

Вашата публикация в нашия общ БЛОГ

 

Програмата седмица след седмица

 

 • WebPro Week1: Въведение. Основни етапи в развитието на Интернет. Кои са ПИОНЕРИТЕ на Интернет?
 • WebPro Week2: HTML & CSS. Какво е HTML 5?! Вашето CV като HTML-таблица
 • WebPro Week3: Въведение в JavaScript и AJAX. Създайте си КАЛЕНДАР.

 • WebPro Week4: XML, DOM или защо MicroSoft добавиха Х към .asp. Създайте йерархическо меню (на три нива).
 • WebPro Week5: Съвременно програмиране с JS/AJAX. Вашата първа JS-програма
 • WebPro Week6: Ресурси, предоставяни от Google за програмисти: Google Web Toolkit. Google App Engine
 • WebPro Week7: Създаване на Widgets. Платформи за създаване. Вашият първи Widget - моята визитка.
 • WebPro Week8: PHP + mySQL програмиране. Shell-системи за програмиране на бизнес приложения. JUMLA/MAMBO личен сайт.
 • WebPro Week9: MicroSoft - среди за програмиране. dotNET. ExpressionWeb/ExpressionStudio. Създаване на динамични сайтове.
 • WebPro Week10: RIA или Rich Internet Applications. ADOBE Dreamweaver. Мултимедиа-Embedding във вашия сайт.
 • WebPro Week11: RIA или Rich Internet Applications. ADOBE Flex. Java EE и Flex. PHP и Flex.
 • WebPro Week12: Софтуерни средства за ефективно Web-програмиране (Frameworks). Python. Ruby on Rails.
 • WebPro Week13: Install: LAMP или MySQL and a PHP-enabled Apache webserver on Linux. Linux / Tomcat / Apache / Struts / Postgresql.
 • WebPro Week14: Да научим Perl

 

Програмиране на mobWeb

 

Регистрация на студентите

 

 

 

 

 

 

 

Помощни материали:

 

Партнирайки си с Google Code University:

 

 

 

За тези, които наистана програмират в Интернет-света:

 

И още:

 

HTML and CSS Table Border Style Wizard

Choosing The Best CSS Framework: A Complete Guide

 

GForge® Advanced Server

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.