| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

WebPro

Page history last edited by Ste Drazhev 10 years, 1 month ago Saved with comment

Home/Начало

 

 

За студентите от 3ти курс, специалност "Информатика"

 

Дисциплина "Web-Технологии" или какво движи днес света

 

Вашата публикация в нашия общ БЛОГ

 

Програмата седмица след седмица

 

 • WebPro Week1: Въведение. Основни етапи в развитието на Интернет. Кои са ПИОНЕРИТЕ на Интернет?
 • WebPro Week2: HTML & CSS. Какво е HTML 5?! Вашето CV като HTML-таблица
 • WebPro Week3: Въведение в JavaScript и AJAX. Създайте си КАЛЕНДАР.

 • WebPro Week4: XML, DOM или защо MicroSoft добавиха Х към .asp. Създайте йерархическо меню (на три нива).
 • WebPro Week5: Съвременно програмиране с JS/AJAX. Вашата първа JS-програма
 • WebPro Week6: Ресурси, предоставяни от Google за програмисти: Google Web Toolkit. Google App Engine
 • WebPro Week7: Създаване на Widgets. Платформи за създаване. Вашият първи Widget - моята визитка.
 • WebPro Week8: PHP + mySQL програмиране. Shell-системи за програмиране на бизнес приложения. JUMLA/MAMBO личен сайт.
 • WebPro Week9: MicroSoft - среди за програмиране. dotNET. ExpressionWeb/ExpressionStudio. Създаване на динамични сайтове.
 • WebPro Week10: RIA или Rich Internet Applications. ADOBE Dreamweaver. Мултимедиа-Embedding във вашия сайт.
 • WebPro Week11: RIA или Rich Internet Applications. ADOBE Flex. Java EE и Flex. PHP и Flex.
 • WebPro Week12: Софтуерни средства за ефективно Web-програмиране (Frameworks). Python. Ruby on Rails.
 • WebPro Week13: Install: LAMP или MySQL and a PHP-enabled Apache webserver on Linux. Linux / Tomcat / Apache / Struts / Postgresql.
 • WebPro Week14: Да научим Perl

 

Програмиране на mobWeb

 

Регистрация на студентите

 

 

 

 

 

 

 

Помощни материали:

 

Партнирайки си с Google Code University:

 

 

 

За тези, които наистана програмират в Интернет-света:

 

И още:

 

HTML and CSS Table Border Style Wizard

Choosing The Best CSS Framework: A Complete Guide

 

GForge® Advanced Server

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.