| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

freeJan2013

Page history last edited by Ste Drazhev 11 years, 3 months ago Saved with comment

Списък на освободените

(допълва се текущо....)

 

38 група

 

1771 МАЯ ДЕМИРОВА ДЕМИРОВА 6
1892 ТОДОР КЪНЧЕВ КАЛЕВ 5
1904 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 6
1957 НЕЛИ АНТОНОВА БАКЪРДЖИЕВА 6
1958 КИРИЛ ДИМИТРОВ ЧОБАНОВ 6
1981 РОСЕН ЦВЕТКОВ ИВАНОВ 5
1676 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 5

 

39 група

 

2253 ИЛИСЛАВ ИВЕЛИН ИЛИЕВ 6
2383 СИМОНА ТИХОМИРОВА БАКАЛОВА 5

 

40 група

 

1689 РАЛИЦА ВАЛЕНТИНОВА ЧОБАНОВА 6
1735 ИВАН ДИЯНОВ СЛАВОВ 6
1616 ВЕСЕЛИН МИРОСЛАВОВ КОЙЧЕВ 6
1766 СТЕФАНИ МИРОСЛАВОВА СТОЯНОВА 6
1770 МИЛА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА 6
1667 ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА ДЕЧЕВА 6

 

41 група

 

Ще се публикува...

 

42 група

 

ЕДНА ОТ ГРУПИТЕ С НАЙ-ВИСОК СРЕДЕН УСПЕХ!

 

43 група

 

2088 СВЕТЛАНА КРАСИМИРОВА ДИМОВА 6
2165 ВЛАДИСЛАВА ОЛЕГОВА СТОЯНОВА 6
2211 АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ 6
2237 ХРИСТО ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ 6
2263 ДИМИТРИНА НИКОЛАЕВА СТАНЧЕВА 6
2084 БИЛЯНА ЛЮДМИЛОВА БОЖКОВА 5
2089 ДИАНА БОЙКОВА ЦВЕТКОВА 5
2172 ДЕСИСЛАВА ЗДРАВКОВА МЛЕЧЕНКОВА 5
2177 ДЕНИЦА ЙОВЧЕВА ХРИСТОВА 5
2199 ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ 5
2228 СВЕТЛА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА 5

 

44 група

 

2298 ПЛАМЕН СЛАВОВ ПЕТКОВ 6
2300 ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ 6
2428 ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ 6
2302 ПЕТЯ МАНОЛОВА НИКОЛОВА 5
2404 СТИЛИЯНА ПЕТКОВА БАЙЧЕВА 5
2405 СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПОРЧЕВ 5
2411 ПЕТЪР ИВЕЛИНОВ МИНЧЕВ 5
2456 НЕВЯНА ГАНЧЕВА НАЙДЕНОВА 5

 

45 група

 

1620 МИЛЕНА ДРАГОМИРОВА ДРУМЕВА 6
1633 БОРИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЖЕКОВ 6
1675 НИКОЛАЙ ЖЕКОВ КОЙЧЕВ 6
1673 ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА 5
1815 ВЕСЕЛА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА 5
2196 АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ 5

 

46 група

 

2240 ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 6
2359 СТОЯН ЖИВКОВ ЖЕЛЯЗКОВ 6
2431 БОРЯНА АТАНАСОВА КОВАЧЕВА 6
2251 ПАВЛИН НЕДЕЛЧЕВ ПЕНЧЕВ 5

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.