| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

WeekNetworking

This version was saved 14 years, 6 months ago View current version     Page history
Saved by Malko Neznaikov
on December 10, 2009 at 7:54:48 pm
 

Учебна година 2009-2010, Зимен семестър

 

Дисциплина "Информатика

 

Социални Интернет Технологии

на примера на SteDraNet - академична мрежа, базирана на WebTech

 

Какви са съвременните WebTech за комуникация "студент-студент", "студент-преподавател", за комуникация във виртуалното пространство?

 • Елктронна поща - създайте си електронна пощенска кутия в Google;

 • След като се регистрирате в Google, то вие можете да си създадете и:
  • Calendar - не един, а няколко: един личен и няколко публични...
  • Он-лайн архив от документи, таблици, прeзентации Documents;
  • Reader или последни новости;
  • Система за създаване на групи по интереси и форуми в Мрежата;
  • Не знаете как да стигнето до даден адрес - ползвайте картите на Гугъл
  • Авхив на всички ваши снимки
  • Видео архив на любимите ви филми, клипове, видео уроци - в YouTube
  • Translate - за да превеждате на различни езици с помощта на Гугъл;
  • Alerts - получаване на информация на вашия електронен адрес по предварително зададени думи;
  • Scholar - да намерите подходяща литература за бъдещия ви реферат, курсова или дипломна работа;
  • Личен електронен дневник/Blog;
  • или професионален личен сайт
  • и ако всичко това не ви стига - посетете страницата на разработчиците...
  • ако сте много активен (активна) като потребител, то Гугъл ще ви предоставят достъп до новата си услуга Wave:)
 • Система за кратки съобщения (до 140 символа) в Twitter (нов вид персонален сайт);
 • Ако пишете твърде много, дори публикувате - то тогава си създайте електроннo издателство: за списания, книги, документи
 • Система за видео-обучение Adobe TV;
 • Най-големият портал за аудио и видео, достъпен чрез iTunes

 • Новините на света в един сайт - Netvibes!
 • Система за съсдаване на професионални сайтове и дигитални архиви от документи на Microsoft
 • Система Nomee за ингериране на всички комуникационни канали, които използвате...
 • Или сте любител на статистиката за Интернет - вижте какво става всяка минута в света на Интернет с Alexa

;

Кои са предлаганите за освобождаване студенти?!

Или как да следваме най-добрите....

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.