| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

WeekNetworking

Page history last edited by Malko Neznaikov 13 years, 3 months ago

Учебна година 2009-2010, Зимен семестър

 

Дисциплина "Информатика"

 

Социални Интернет Технологии

на примера на SteDraNet - академична мрежа, базирана на WebTech

 

Какви са съвременните WebTech за комуникация "студент-студент", "студент-преподавател", за комуникация във виртуалното пространство?

 • Елктронна поща - създайте си електронна пощенска кутия в Google;

 • След като се регистрирате в Google, то вие можете да си създадете и:
  • Calendar - не един, а няколко: един личен и няколко публични...
  • Он-лайн архив от документи, таблици, прeзентации Documents;
  • Reader или последни новости;
  • Система за създаване на групи по интереси и форуми в Мрежата;
  • Не знаете как да стигнето до даден адрес - ползвайте картите на Гугъл
  • Авхив на всички ваши снимки
  • Видео архив на любимите ви филми, клипове, видео уроци - в YouTube
  • Translate - за да превеждате на различни езици с помощта на Гугъл;
  • Alerts - получаване на информация на вашия електронен адрес по предварително зададени думи;
  • Scholar - да намерите подходяща литература за бъдещия ви реферат, курсова или дипломна работа;
  • Личен електронен дневник/Blog;
  • или професионален личен сайт
  • и ако всичко това не ви стига - посетете страницата на разработчиците...
  • ако сте много активен (активна) като потребител, то Гугъл ще ви предоставят достъп до новата си услуга Wave:)
 • Система за кратки съобщения (до 140 символа) в Twitter (нов вид персонален сайт);
 • Ако пишете твърде много, дори публикувате - то тогава си създайте електроннo издателство: за списания, книги, документи
 • Система за видео-обучение Adobe TV;
 • Най-големият портал за аудио и видео, достъпен чрез iTunes

 • Новините на света в един сайт - Netvibes!
 • Система за съсдаване на професионални сайтове и дигитални архиви от документи на Microsoft
 • Система Nomee за ингериране на всички комуникационни канали, които използвате...
 • Или сте любител на статистиката за Интернет - вижте какво става всяка минута в света на Интернет с Alexa;

 

 

Кои са предлаганите за освобождаване студенти?!

Или как да следваме най-добрите....

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.