| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Week12

Page history last edited by Malko Neznaikov 12 years, 8 months ago

Учебна година 2009-2010, Зимен семестър

 

Дисциплина "Информатика"

 

Дванадесета учебна седмица

 

Как да "сглобим" курсовата си работа?!

Или "обвързване" на Word/Excel програмите и техните файлове...

 

Какво означават термините OLE и DDX?

 

Как да защитим курсовата си работа?!

Стъпка 1. Представете КР в дигитален вид на асистента и на доц. Дражев.

Стъпка 2. Ако имат забележки - отстранете ги и към Стъпка 1.

Стъпка3. Ако нямат забележки - разпечатайте курсовата работа. Проверете я визуално. Добавете CD-ROM с всички ваши задания и КР (Word, Excel файлове!). Подвържете материалите в папка.

Стъпка 4. Представете КР за подпис на асистента. Освен оценка на КР, той/тя дава и СРЕДНА ОЦЕНКА за работа през семестъра по време на упражненията.

Стъпка 5. Ако имате оценка над 87 точки от асистента, представете заданията си и КР на доц. Дражев. 

.............................................................................................................................................................................................................

Стъпка 6. Ако той потвърди оценката и след допълнителни теоретични и практически задачи получите средна оценка по-голяма от 87 точки, то вие се освобождавате от изпит.

Стъпка 7. Окончателната оценката се нанася на първата страница на КР, която остава като документ при доц. Дражев.

Стъпка 8. На обявената ви изпитна дата представете студентската си книжка за нанасяне на оценката. Следва нанасяне и в протокола от изпита.

На успелите - ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

...............................................................

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.