| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

Week10

Page history last edited by Malko Neznaikov 11 years, 10 months ago

Учебна година 2009-2010, Зимен семестър

 

Дисциплина "Информатика"

 

Десета учебна седмица

 

Генериране на справки и отчети с PIVOT и Consolidate в Excel 2007

 

Драги студенти,

 

Поради провеждане на промоции в зала 122 (тържествено връзчване на дипломите на студентите-бакалаври),

лекцията в петък ще се проведе on-line.

 

Моля, ползвайте приложения учебник като допълнителна информация за създаване на справки и отчети с Excel.

(изчакайте да се заредят 579 страници!)

 

Въпрос: - Какви таблици и графики да се разработят?

Отговор: - Да се обработва реална ИКОНОМИЧЕСКА информация. Ето един пример - Specific Factors Model of Production, разработен от John Gilbert

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.