| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

w3buz

Page history last edited by Ste Drazhev 9 years, 6 months ago

Информационни и комуникационни технологии (ICT) в международния бизнес

 

Вие сами сте избрали тази дисциплина - от вас се очаква мотивирана учебно-приложна дейност: стъпка по стъпка всеки студент ще създаде професионален Web-сайт за фирма с международна дейност (та нали всеки бизнес в Мрежата е международен!)...

 

Ще се използват само (или - предимно) безплатни програмни средства и платформи за създаване, поддържане и ползване на сайтове.

 

Вашата публикация в нашия общ БЛОГ

 

Лекции по седмици:

 • Седмица 1 - Обозр на съвременните ИКТ в МИО
 • Седмица 2 - Продукти на Microsoft Officelive и Google като катапулт за "изтрелването" на SME в Internet
 • Седмица 3 - Как можем да направим стандартната Web-страница според изискванията на дадена фирма?
 • Седмица 4 - Web site = Data+ Design.
 • Седмица 5 - Eurostat, Global Stat,- на къде върви вашия бизнес?
 • Седмица 6 -Създайте вашия първи личен и/или бизнес БЛОГ! Сега...
 • Седмица 7 - Windows Live: Skydrive или изхвърлете вашите flash-памети...
 • Седмица 8 - Навигация, навигация, ... Както в морето на Интернет, така и в международния бизнес... Социални сайтове и бизнес.
 • Седмица 9 -Какво е e-Business? Та днес всичко е e-Business... може и без "е-...". Електронни формуляри.
 • Седмица 10 - Съвременни технологии за обработка на информацията в реално време: Go SkyGrid. Защита на вашите проекти

 

Регистрирахте ли се в системата за текущ контрол на доц. Дражев?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.